Doarpsbelang Hallum e.o.

secr. Singel 4
Hallum

doarpsbelanghallum@gmail.com
www.hallumonline.nl

 

Bestuursleden:

Sjoerd de Vries, penningmeester
Marijke Zegers, secretariaat
Jelle Cor Bremer, algemeen lid
Gerk Vellema, algemeen lid
Sieta van der Woude, algemeen lid
Marjan Schraa, algemeen lid

Secretariaat: Marijke Zegers, Singel 4, Hallum
E-mail: doarpsbelanghallum@gmail.com  
Doarpsbelang Hallum o.a. is ook te vinden op www.facebook.com/DoarpsbelangHallum/ 

Doarpsbelang Hallum e.o. zet zich in voor een goed leefklimaat in Hallum en is spreekbuis voor het dorp voor diverse lokale en regionale overheden. Draagt u Hallum een warm hart toe, steun dan het Doarpsbelang. Voor 7,50 per jaar bent u lid. Bankrekeningnr. NL55RABO 03408 01 484 t.n.v. Doarpsbilang Hallum eo.
U kunt zich opgeven op bovenstaand e-mailadres, of contact zoeken met een van de bestuursleden. Uiteraard kunt u daar ook uw vragen of opmerkingen kwijt.