Geen Oud en Nieuwfeest in Trefpunt

Geen Oud en Nieuwfeest meer in MFC Trefpunt Hallum

Vanaf 1 januari 2019  om 12 uur ’s nachts, valt Hallum onder de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân. Vanaf dit tijdstip heeft het Trefpunt te maken met de regelgeving van de nieuwe gemeente. Het Trefpunt heeft zich hierover laten informeren door de ambtenaren, die zich bezig houden met betreffende wetgeving.

De regelgeving houdt in, dat er controles kunnen plaatsvinden op drankgebruik onder de 18 en roken. Overtredingen zullen worden bestraft met zeer forse boetes en een bestuurlijke sanctie. Daar het ondoenlijk is om op zo’n feest een waterdichte garantie te geven op genoemd gebruik, kan het Trefpunt het risico niet lopen van boetes, die meer dan € 1.000,00 zullen bedragen.

Tot heden vond er elk jaar overleg plaats op het gemeentehuis in Ferwert met de burgemeester. Hier kreeg het Trefpunt dan de mondelijke toezegging, dat er in de eerste nacht van het nieuwe jaar niet zou worden gehandhaafd. Deze toezegging zal niet worden verleend door de nieuwe gemeente.

Het bestuur van het Trefpunt staat met de rug tegen de muur en vindt het jammer dat deze traditie zo eindigt.