Hallumer burendag op 22 september 2018

De werkgroep Wonen en Woonomgeving van Doarpsbelang Hallum nodigt alle buurtverenigingen in Hallum uit voor een presenatie van de plannen op maandag 5 februari om 20.00 uur in het Trefpunt.

Het plan is om op 22 september in heel Hallum een grote burendag te houden tussen 11.00-15.00 uur d.m.v. een proeverijroute door het hele dorp. Verder is het plan om leuke dingen aan te bieden zoals muziek, theater, workshops, een expo, een bakwedstrijd, lezingen en rondleidingen op spannende locaties.

Iedere buurtvereniging kan een budget van € 400,- aanvragen om zelf een burendag te organiseren. Contact, opgave of meer informatie via hallumerburendag@gmail.com of vraag één van de werkgroepleden: Marijke Zegers, Karoline Koreman, Dirk Vis of Marjan Procee.