OBS Op 'e dobbe

Finne 42
9074 AV Hallum
0518-431700
obs@opedobbe.nl
www.opedobbe.nl

OBS Op ‘e Dobbe is een openbare basisschool.
In een veilig klimaat wordt gewerkt aan goede prestaties.
U bent op afspraak van harte welkom om kennis te maken.