Opbrengst rommelmarkt

In oktober 2016 is er gestart met de voorbereiding van de rommelmarkt welke één keer in de twee jaar op Koningsdag wordt gehouden bij Loonbedrijf G.D. De Vries in Hallum.

Dit jaar werd deze georganiseerd door Rommelmarkt- en Activiteitencommissie. De opbrengst van deze rommelmarkt zou dit jaar naar het zwembad “De Sawn Stjerren” in Hallum gaan.

Het werd een mooie dag met veel bezoekers die ’s morgens vroeg al voor het hek klaar stonden voor de aftrap. De inbreng van de te verkopen spullen was groot en ook waren er veel prijzen voor het Draaiend Rad.

Zonder hulp van vele vrijwilligers was deze dag niet mogelijk geweest. Wij willen dan ook iedereen bedanken voor hun hulp in welke vorm dan ook!

De opbrengst van deze rommelmarkt werd overhandigd door beide commissies op zaterdag 29 April met de (seizoen) opening van het zwembad aan badjuf Jantine Kuiken in de vorm van een cheque met een bedrag t.w.v. €5360,00!