Popkoor Mingeling0518-403539

http://mingeling.nl/

Popkoor ‘Mingeling’ is een groep enthousiaste mannen en vrouwen die houdt van zingen. De naam ‘Mingeling’ dekt in meerdere opzichten wat wij zijn als koor: een ‘mingeling’ van leeftijden en een ‘mingeling’ van repertoire.
Om een indruk te geven: er worden nummers gezonden van John Lennon/Paul Mc.Cartney, Cat Stevens, John Denver, Eric Clapton en Paul Simon, maar ook van Boudewijn de Groot, Herman van Veen, Hindrik van der Meer en Tetman de Vries. We zingen Nederlandstalige, Friese, Engelse en Duitse liedjes, meestal drie of vier-stemmig.

Per seizoen treden we graag een paar keer op, maar we zijn geen podium-koor. Gezelligheid staat hoog in het vaandel, maar op de repetitie avonden wordt enthousiast en serieus geoefend om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dat alles onder de bezielende leider van dirigent Harry Maring.
Onze vaste repetitieavond is op maandag. We zijn dan in de Doopsgezinde kerk aan de Offingaweg in Hallum. Het koor is een vereniging en aangesloten bij de Friese Bond van Zangkoren.

Interesse om eens een keer een repetitie avond mee te maken? Bel met de secretaris van het koor: Johan Deli, Ondersmastate 3: 0518-431354 of kijk op www.mingeling.nl. Je bent van harte welkom!