Evaluatie herinrichting Stiens-Hallum (N357)

De N357 tussen Stiens en Hallum is heringericht. Dit was gereed in 2011. De weg is verbreed, de belijning is aangepast en er zijn een landbouwpad en fietspad aangelegd (ter vervanging van parallelweg). Op de kruispunten bij Hijum en Finkum zijn middengeleiders aangebracht of verbreed. De Zuidermiedweg sluit sinds de reconstructie niet meer aan op de N357, maar op het landbouwpad.

Provincie Fryslân wil weten wat je vindt van de herinrichting van de N357, en vraagt je deze enquête in te vullen. Klik hier voor de enquete. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast bedankt hiervoor!