Wethouder toont kunstschoenen

Wethouder Hijma met kunstschoenen bij OBS Op ‘e Dobbe

 

Wethouder Jaap Hijma van gemeente Ferwerderadeel kwam woensdag 7 februari bij OBS Op ’e Dobbe om zijn schoenen met stukjes afbeeldingen van schilderijen van Vincent Van Gogh te laten zien. De wethouder vertelde enthousiast over de schilderijen en had uit eigen collectie een boek over Van Gogh meegenomen om te illustreren van welke schilderijen er een stukje op zijn schoenen staat afgebeeld. Op één paar schoenen staat een afbeelding van het schilderij  korenveld met kraaien, op het andere paar schoenen de beroemde vaas met zonnebloemen. 
De leerlingen van de bovenbouw gingen daarna creatief aan de slag met druktechniek, waarbij zij geïnspireerd werden door Van Gogh zijn schilderij met zonnebloemen.