mei 2019


07 mei - Informatieavond nieuwe terpwoningen

 

Binnenkort worden de 14 woningen aan de Antsjemastreek, Grote- en Lytse Streek gesloopt en vervangen door 10 terpwoningen, waarvan 2 levensloopbestendige woningen. Bij de nieuwbouw wordt veel aandacht geschonken aan de historische waarde van dit unieke gedeelte van de Hallumer terp. Dit houdt in dat de stand van de woningen anders wordt en dat er vooral meer open ruimte komt voor fruitbomen en bloemen en het zicht op de kerk wordt verbeterd. Het bestuur van Dorpsbelang nodigt alle dorpsbewoners uit op 7 mei om 19.30 uur naar het MFC Trefpunt te komen waar  architect,  stedenbouwkundige en landschapsbeheer de plannen uit de doeken doen.

Het begin van deze plannen ligt bij de bijeenkomsten die in 2016 door dorpsbelang en Terpen & Wierden werden georganiseerd om de historische rijkdom van Hallum beter zichtbaar te laten worden. Daarin kwamen er o.a. ideeën naar voren om de paden die van de Rondweg richting Kerkpad gaan net zoals vroeger weer beter in het oog te laten springen en het zicht op de kerk en toren te herstellen.

Nu Wonen Noord-West Friesland begin vorig jaar voor de keus stond de woningen ingrijpend te renoveren dan wel te vervangen door nieuwbouw en Landschapsbeheer Friesland met geld uit het Project Terpen en Wierden bereid was in de aankleding van de terp een belangrijk aandeel te leveren, besloot WNWF de 14 oude woningen te slopen. De stap naar de gemeentelijke plannenmakers was toen gauw gezet. In samenspraak met vertegenwoordigers van dorpsbelang werden door de 3 partijen in rap tempo schetsen en tekeningen gemaakt en op 9 juli vorig jaar gepresenteerd in MFC Trefpunt.

Na die datum veranderde het beeld op de terp. Steeds meer woningen kwamen leeg te staan en eind februari vertrokken ook de laatste bewoners naar een tijdelijke of permanente woning elders.

Ondertussen is er al een eerste oriënterend archeologisch onderzoek gedaan, wat waarschijnlijk een vervolg krijgt in een dieper gravend onderzoek. Verder is er door architecten, stedenbouwkundigen en beleidsmaker hard gewerkt om te komen tot een plan waar niet alleen de toekomstige bewoners, maar ook dorpsbewoners, cultuurhistorici en bezoekers blij van worden.

Vertegenwoordigers van dorpsbelang die de ontwerpen voor de herstructurering hebben gezien zijn enthousiast. Grote vraag is echter wat voor type huizen er worden gepresenteerd. Dat ze gasloos zullen zijn is bekend, maar hoe komen ze er uit te zien. Wil je er zelf in wonen?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 7 mei 19.30 uur naar de informatieavond waarin Diana Lautenbag en Bernardus Warenga van Lautenbag Architectuur, Jan Clots (stedenbouwkundige Gemeente Noardeast Fryslan) en Oscar Borsen (Landschapsbeheer Friesland) uitleg zullen geven van de plannen. Na de pauze is er  ruimschoots gelegenheid op informele wijze vragen aan de 3 inleiders te stellen.
<<>>