augustus 2017


In actie voor de duo-fiets

In actie voor de duo-fiets Het benodigde geld voor de eerste duo-fiets is binnen. Echter voor verzekering en onderhoud, etc. is een reservepotje nodig. Als Doarpomtinkers Hallum wordt ons door de Autocrosscommissie de kans geboden om dit potje te vullen met € 500,--. Daar staat tegenover dat

LEES MEER..>><<>>