oktober 2018


Tryater spilet yn fabryk Hellema

Tryater spilet Doarp Europa bij Hellema Hallum BV   Wa bin ik en wêr bin ik thús? Wenje en wurkje drage by oan de foarming fan ús identiteit. Dêrom spilet Tryater Doarp Europa op plakken dêr’t minsken har eigen fiele: yn

LEES MEER..>><<>>