dinsdag 15 november 2022

Waarom een monument voor een Hallumer huisarts?

2022-11-19 23:37:17

Het monument aan de Rondweg in Hallum trekt bij de meeste dorpsbewoners nauwelijks aandacht. Ja, het staat er ter nagedachtenis aan dokter Jan Schaap die in 1943 is overleden. Dat heugt sommige oudjes nog en dat is ook vanaf de straat te lezen. Maar hoe, wanneer en waarom deze 'mânske' herinneringssteen is geplaatst, dat leek lang een mysterie. Dokter Jan Schaap (1905-1943) was echt een 'doarpsminske'.

Hy wie net allinnich dokter, hy stie der ek echt foar de minsken.

In Nieuwsblad Noordoost-Friesland vinden we een mooi artikel over dokter Jan Schaap, het monument aan de Rondweg en de mannen van Informatiecentrum Historisch Hallum, Sijmen van den Berg en Evert Feenstra.

Voor het hele artikel verwijzen we je naar onderstaande afbeelding van het achtergrondartikel uit het Nieuwsblad Noordoost-Friesland, door in te zoomen kun je de hele tekst lezen.


Je kunt ook hier de afbeelding downloaden, dan kun je verder inzoomen.


Naar overzicht