dinsdag 20 december 2022

Collecte Hersenstichting 2023

2022-12-21 00:00:47
collecte collectant aanbellen deur huis hersenstichting

De voorbereidingen voor de eerstvolgende collecte van de Hersenstichting zijn momenteel in volle gang, want eind volgende maand is het zover! De week van de collecte komt al dichtbij: van 30 januari t/m 4 februari 2023.

Collecteren is een bezigheid die mensen met en voor elkaar doen. De inzet daarbij is vaak hoog maar het doel dat gediend word, ligt nog hoger. Het ingezamelde geld gaat zeker naar belangrijk onderzoekswerk maar wordt ook aangewend om baanbrekende innovaties te kunnen financieren, er is veel voorlichting en in publieke en politieke agenda’s wordt gewezen op het belang van gezonde hersenen.

De komende collecteweek is het mogelijk om op 3 manieren geld in te zamelen. Allereerst gewoon met de “ouderwetse”collectebus waar munt- en papiergeld in kan, huis aan huis. Ook met de bus, maar dan met behulp van een sticker met QR-code op de voorkant van de bus waarmee via de mobiele telefoon een donatie van een bedrag naar keuze kan worden gedaan. Een derde mogelijkheid is een door de collectant aan te maken online collectebus om, als huis-aan-huis Collecte niet mogelijk blijkt zoals voorgaande jaren tijdens de Corona, het geld digitaal in te zamelen. Meestal worden dan familie, buren, kennissen, goede vrienden, collega’s gevraagd om mee te doen.

De collecte van 2022 was erg succsvol met landelijk zo’n 2,1 miljoen euro aan opbrengsten. Het zou mooi zijn ook een dergelijk resultaat te evenaren. Wie zou daar niet aan mee willen werken om met enige inspanning het werk van de Hersenstichting te ondersteunen? Want het blijkt dat hersenaandoeningen hard op weg zijn de grootste ziekte van Nederland te worden.

Meld je aan bij Liuwkje!

Graag doe ik daarom een beroep op u om mee te doen als collectant; onze groep is nog bescheiden daar kunnen zeker nog een aantal mensen bij! Aanmelden kan bij mij telefonisch via 06-43261327 of via een e-mail naar liuwkje_everts@hotmail.com. Ik hoop op een aantal positieve reacties.

Fijne feestdagen gewenst en een goede start in het nieuwe jaar.

Liuwkje Everts
Mounebuorren 38


Naar overzicht