Door Doarpsbelang Hallum opmaandag 23 januari 2023

Help jij mee jouw regio toekomstbestendig te maken?

2023-01-23 10:22:25

Noordoost- en Noordwest-Fryslân maken al een aantal jaren succesvol gebruik van de Europese subsidieregeling LEADER. LEADER ondersteunt nieuwe plannen en goede ideeën voor het platteland financieel en/of door mee te denken. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven door LEADER opgestart en LEADER gaat door! In de periode 2023-2027 komt er opnieuw geld beschikbaar om lokale projecten te ondersteunen.

Geld gaat rollen, maar de vraag is: waarvoor?

Jouw generatie is de toekomst! Jij weet als geen ander wat er speelt in jouw omgeving en wat er nodig is om jouw streek nog prettiger te maken. Waar zou jij de komende jaren LEADER-geld voor willen inzetten om het platteland een fijne plek te laten zijn (en blijven!) om te wonen, werken en recreëren? Praat mee en laat weten wat jij belangrijk vindt!

De thema’s waar wij met je over willen praten zijn:

  • Levendige dorpen: meedoen, nieuwkomers, diversiteit, elkaar ontmoeten, ondernemerschap, wonen, zorg en gezondheid
  • Van stad naar het platteland: recreatie, toerisme, nieuwe plannen op het boerenerf
  • Innovaties en experimenten: nieuwe technieken, machines en verdienmodellen
  • Een gezonde wereld: klimaatadaptatie, meer natuur en duurzame energie
  • Of heb jij nog hele andere ideeën?

Programma

19:00 inloop met drankje en snacks
19:15 welkom en wat gaan we doen?
19:30 succesvolle initiatieven uit de regio
19:45 brainstorm:

Hoe zie jij de toekomst van Noard-Fryslân?

21:00 borrel en napraten


Dus ben jij of ken jij iemand uit de regio die bomvol goeie ideeën zit? Iemand met dromen voor de toekomst, niet alleen voor zichzelf maar ook voor je omgeving? Kom samen met andere jongeren naar onze vernieuwers brainstorm op dinsdagavond 31 januari in de Kanselarij in Leeuwarden! Jullie ideeën nemen we mee in een strategie die bijdraagt aan de lokale gemeenschap en het landschap van Noordoost- en Noordwest-Fryslân.

Dankewol en graach oant sjen!

Streekwurk Noordoost- en Noordwest-Fryslân


Naar overzicht