Door Doarpsbelang Hallum opvrijdag 14 april 2023

Jaarvergadering Doarpsbelang Hallum

2023-04-14 22:50:43

Zoals aangekondigd op het "gele briefje" is aanstaande dinsdag 18 april de jaarvergadering van Doarpsbelang Hallum. Leden en niet-leden zijn hierbij uitgenodigd voor deze algemene ledenvergadering.

Je bent van harte welkom vanaf 19:45 uur in MFC Trefpunt, om aanwezig te zijn op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

De vorige jaarvergadering is nog maar een half jaar geleden, maar omdat 2022 alweer een paar maanden geleden afgesloten is, is het toch alweer tijd voor de volgende jaarvergadering. We hebben onderstaande agenda al met jullie gedeeld via het "gele briefje" afgelopen week. Hieronder staan dan ook nog de stukken die jullie nog even kunnen doorlezen. Op de vergadering stellen we de notulen van de vorige ledenvergadering vast en kunnen jullie deze eventueel nog voorzien van op- en aanmerkingen.

Handboek Goed Bestuur

Ook willen we jullie het Handboek Goed Bestuur voorleggen waarmee wij afspraken en werkwijzen vastleggen om wanbestuur, onverantwoord financieel beheer en misbruik van de positie van bestuursleden te voorkomen. Met dit handboek voldoen we dan ook aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waarin dit handboek een heel handig hulpmiddel is. Deze wet is leidend en daar zijn de statuten op aangepast en het handboek Goed Bestuur is aanvullend, maar niet in strijd met de wet en de statuten.


We hopen jullie dinsdag a.s. te verwelkomen in het Trefpunt.

Groeten,
Doarpsbelang Hallum


Naar overzicht