Door PGM Hallum opwoensdag 18 oktober 2023

Lekker patatje vrede ite, jimme komme dochs ek?

2023-10-15 17:47:52

Op woensdag 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Een speciale dag om God de dank te brengen. En op deze woensdag gaan we ook met elkaar patat eten!

In de tentdienst in Ouwe Syl, die we tijdens het dorpsfeest hebben gehouden, hebben zeven boeren een ‘speciaal, vernieuwende aardappel’ in de grond geduwd. Na een tijd van groeien en bloeien komt een tijd van oogsten. En dat hebben we gedaan. Naast de bak met de poters is ergens  ́op in hoekje lân’ nog een serie aardappelen gepland zodat we een mooie oogst hebben.

En dus gaan we patat met vredessaus eten. Het wordt een gezamenlijke eterij, ook de gemeenteleden van onze buurgemeente uit Oudebildtzijl zijn uitgenodigd. Vanaf ca. 18.30 uur beginnen we met eten in De Hoeksteen.

Na het eten willen we uiteraard ook danken, het is tenslotte dankdag voor gewas en arbeid. Ook dat doen we dit jaar anders dan anders. We hebben Sieger Polstra (organist van de Vrije  Evangelische Gemeente) gevraagd om de samenzang te begeleiden. Na het eten gaan we met elkaar zingen, zingen op verzoek uit de bundel van Joh. de Heer. We hopen dat het een fijn dankmoment gaat worden. Met elkaar verbonden als Vrije Evangelische Gemeente en Protestantse Gemeente Mariëngaarde!

Jo binne der dochs ek by? Net stinne, mar hinne.


Naar overzicht