Uitgelicht
maandag 6 november 2023

Voortgang en afsluiting kruispunt Doniaweg - N357

2023-11-06 23:46:46

Tot nu toe verlopen de werkzaamheden voorspoedig. De verwachting is dat eind week 49 (8 december) de werkzaamheden volledig klaar zijn en het kruispunt is aangepast tot een rotonde welke de verkeersveiligheid zal bevorderen.

ln week 46 (13 november tot en met 17 november) zullen er nachtelijke werkzaamheden plaats vinden. Hierover willen wij u dan ook informeren. Tijdens deze nachtelijke werkzaamheden sluiten wij de rotonde aan op de bestaande rijbaan waardoor de N357 volledig dicht moet. Deze werkzaamheden vinden plaats van 21:00 uur - 6:00 uur.

Tijdens deze nachtelijke werkzaamheden is voor het doorgaande verkeer een omleidingsroute ingesteld. Het verkeer van Leeuwarden richting Holwerd wordt omgeleid via Dokkum (zie afbeelding 1). Overdag zal de N357 weer open zijn voor het verkeer.

De oost-west verinding tussen Hallum en het industrieterrein zal in de nacht en overdag beschikbaar blijven (zie afbeelding 2). Overdag zal de nieuwe rotonde in werking zijn. ln de nacht wordt het verkeer via de Griene Dyk geleid middels verkeersregelaars. De tijdelijke bushaltes blijven in gebruik.

De fietsverbinding tussen het industrieterrein en Hallum zal óók tijdens de nachtelijke werkzaamheden in stand worden gehouden. De parallelweg Griene Dyk zal vanaf week 46 weer worden opengesteld. Vanaf 18 november om 6:00 uur zal het verkeer over de rotonde kunnen rijden en zullen er enkel nog werkzaamheden plaatsvinden rondom de nieuw aangelegde rotonde waar het verkeer geen hinder van ondervindt.

Hinder

Als omwonende kunt u tijdens de werkzaamheden hinder ondervinden, dit zal hinder zijn in de vorm van verkeershindér, geluidsoverlast, bereikbaarheid en veel vrachtverkeer rond de kruising. Wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard doen wij ons best om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Anne Terpstra via 06-53288883 of via aterpstra@heijmans.nI.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Heijmans lnfra B.V.


Naar overzicht