Doarpsbelang Hallum e.o.

secr. Singel 4
Hallum

doarpsbelanghallum@gmail.com
www.hallumonline.nl

 

Bestuursleden:
Sieta van der Woude, voorzitter
Sjoerd de Vries, penningmeester
Marijke Zegers, secretariaat
Jelle Cor Bremer, algemeen lid
Gerk Vellema, algemeen lid
Loes Sijtsma, algemeen lid
Marjan Schraa, algemeen lid
Mattie van der Meer, algemeen lid

 

Secretariaat: Marijke Zegers, Singel 4, Hallum
E-mail: doarpsbelanghallum@gmail.com  
Doarpsbelang Hallum o.a. is ook te vinden op www.facebook.com/DoarpsbelangHallum/ 

Doarpsbelang Hallum e.o. zet zich in voor een goed leefklimaat in Hallum en is spreekbuis voor het dorp voor diverse lokale en regionale overheden. Draagt u Hallum een warm hart toe, steun dan het Doarpsbelang. Voor 7,50 per jaar bent u lid. Bankrekeningnr. NL55RABO 03408 01 484 t.n.v. Doarpsbilang Hallum eo.
U kunt zich opgeven op bovenstaand e-mailadres, of contact zoeken met een van de bestuursleden. Uiteraard kunt u daar ook uw vragen of opmerkingen kwijt.