OBS Op 'e dobbe

Finne 42
9074 AV Hallum
0518-431700
opedobbe@elanowg.nl
www.opedobbe.nl

Wij geloven in onderwijs waarin kinderen nieuwsgierig en kind mogen zijn. Wat we altijd doen is je voorbereiden op deelname in het voortgezet onderwijs en een zelfstandige plek in de maatschappij. We willen een school zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Wat ons bijzonder maakt, in alles zijn we; ontdekkend, gehecht en spetterend.