Bestuur Hallumer Ondernemers Club

Hieronder stellen onze bestuursleden zich aan u voor. Wilt u contact opnemen met het bestuur? Dat kan via bestuur@hochallum.nl.

Gerrit Hellema, voorzitter

    


Gerrit Veldhuis, penningmeester

     


Ieke Baukje Anema

Secretaris


Hinke de Vries

Algemeen lid


Fetsje Kramer-van der Ende

Algemeen lid


Jan Piet de Jager

Algemeen lid