Voorwaarden informatiescherm MFC Trefpunt

  • Het informatiescherm is eigendom van MFC Trefpunt.
  • Verenigingen, stichtingen en bewoner(s) uit Hallum kunnen gebruik maken van het scherm.
  • Het informatiescherm is bedoeld voor aankondiging van activiteiten in Hallum.
  • De schoonmaakploeg, de Doarpsomtinkers en Doarpsbelang Hallum kunnen gratis gebruik maken van het scherm. Overige aanvragers betalen een vergoeding van € 7,50 voor maximaal 14 dagen. Verlenging is mogelijk tegen betaling van € 7,50 per 14 dagen.
  • Aanvraag voor het plaatsen van een bericht via e-mailadres: informatieschermtrefpunt@gmail.com.
  • Tekst en eventuele foto (maximaal 512×256 pixels) minimaal 1 week voor plaatsing aanleveren.
  • Beheerders van het scherm kunnen zonder opgaaf van redenen een tekst wijzigen of een verzoek weigeren.
  • Commerciële reclame-uitingen worden niet geplaatst.
  • Facturering vindt plaats via een e-mail.

Popup sluiten