Kids First COP groep

Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Met meer dan 140 opvanglocaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang én gastouderopvang in de drie noordelijke provincies, zijn we vaak dicht bij jou in de buurt te vinden.

De Parachute | Buitenschoolse Opvang

BSO De Parachute is een locatie voor buitenschoolse opvang in Hallum. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunnen komen spelen. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

  • Binnenstebuiten locatie met o.a. een moestuin
  • Samen spelen en vriendschappen sluiten
  • Konijnen en wandelende takken

It Pypke 23
9074 LG Hallum
Tel: 088-0350434
KKC-Hallum@kidsfirst.nl

It Fundamint | Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang It Fundamint in Hallum is een locatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

It Fundamint biedt opvang aan kinderen tussen 8 en 12 jaar.

  • Gevestigd in een basisschool, met een groot plein
  • Speellokaal tot onze beschikking
  • Alle kinderen kunnen gebruik maken van een computer (een half uur per dag)
  • Wisselend activiteitenrooster met leuke activiteiten voor de kinderen

Offingaweg 32
9074 AK Hallum
Tel: 0518-760007
BSO-Fundamint@kidsfirst.nl

 

Visie

Ieder kind verdient een plek waar hij mag ontwikkelen in zijn eigen tempo, waar hij mag spelen, waar geborgenheid wordt geboden en waar liefdevol voor hem gezorgd wordt.

Missie

Kids First COP groep is meer dan een opvangplek: we willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben.

Kinderen op de eerste plaats

Ieder kind kan bij Kids First COP groep terecht ongeacht achtergrond, cultuur of godsdienst.
We werken we kindgericht: respecteren kinderen zoals ze zijn, bieden hen liefdevolle aandacht en geborgenheid, geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. We bieden de kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving, waarin zij zich in hun eigen tempo kunnen en mogen ontwikkelen. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.
Avontuurlijk, speels, actief, energiek, initiatiefrijk en stoutmoedig. Dàt is wat kinderen bij ons mogen zijn.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven!


Naar overzicht