Hoenderpark

Aan de Singel, tegenover MFC het Trefpunt bevindt zich het hoenderpark van Hallum. Het park is toegankelijk voor jong en oud en het hoenderpark wordt beheerd door het dorpsbelang.

Je komt binnen door de poorten van de Goslingastate!
In het park zijn vele dieren aanwezig, waaronder geiten, een ezel, schapen, konijnen, cavia’s, vele soorten eenden, ganzen, zwanen, duiven, pauwen en kalkoenen. Deze worden verzorgd worden door vaste beheerder Wiebe Terpstra. Wiebe krijgt daarnaast hulp van Fedde van der Meulen, Douwe Terpstra, Henk Huizenga en Melanie. Melanie neemt het onderhoud van ezel Doutsen op haar en ze loopt regelmatig met Doutsen door het dorp!

Elke dag worden de dieren twee keer gevoerd en dit wordt verzorgd door de beheerders. We krijgen brood en groente welke niet meer verkocht kunnen worden van de Spar uit ons dorp. Op deze manier kunnen we de kosten laag houden en krijgt het overgebleven eten toch nog een goede bestemming. Dit brood, groente en fruit wordt dagelijks bij de Spar opgehaald door Wiebe. En ook overdag komen er vele mensen langs met brood, groente en/of fruit.

Het park is dagelijks open tussen zonsopgang en zonsondergang, de deur is altijd "open", maar doe hem wel weer dicht zodat de dieren in het park blijven. Zo kan iedereen die het leuk vindt langs komen en de dieren bezoeken.

Een paar keer per jaar wordt het park met hulp van extra vrijwilligers schoongemaakt en opgeknapt daar waar het nodig is. Onderhoud, zoals het reinigen van de hokken en het repareren van de hekken wordt bekostigd via donateurs die jaarlijks een bijdrage geven.

Ook u kunt donateur worden door jaarlijks een vaste bijdrage te geven aan het hoederparkje, een eenmalige gulle gift wordt uiteraard ook zeer gewaardeerd. Met uw bijdrage kunnen we het hoenderpark in stand houden. 

Iedereen is welkom in het hoenderpark, jong en oud, kom, kijk en geniet in ons dierenpark!

Vrienden van het hoenderpark

Het onderhoud, de reparaties, de dierenarts en de huur van het park worden allemaal betaald door de sponsoren en donateurs van het hoenderpark. Hier zijn wij jullie heel erg dankbaar voor!

Wil je ook donateur worden van het hoenderpark en vind jij het ook belangrijk dat het park in Hallum blijft bestaan? Geef je dan nu op als donateur en wordt Vriend van het hoenderpark.

Je kunt je opgeven door onderstaand opgaveformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat of opsturen naar doarpsbelanghallum@gmail.com. Je kunt ook even contact zoeken met één van de bestuursleden, zij helpen je graag verder. Uiteraard kun je daar ook al jouw vragen en/of opmerkingen kwijt.

Eenmalige gift

Mocht je nou geen donateur willen worden, maar wel het hoenderpark een steuntje in de rug willen geven, dan kan dat door een gift te doen op het volgende rekeningnummer:

NL90 RABO 0340 8320 88   ten name van:   Doarpsbilang Hallum e.o.

Graag als omschrijving vermelden:   gift hoenderpark via website

Je kunt ook een gift overmaken via onderstaande knop, je gaat dan naar een beveiligde betaalomgeving om online een gift te doen aan het hoenderpark.