Meer in de omgeving

Op deze pagina vind je allerlei websites van initiatieven en activiteiten die in onze omgeving te vinden zijn. Een catalogus van inspiratie voor een activiteit of bron van informatie voor alles uit onze omgeving. Een centrale plek waar wij dit met jullie willen delen. Mis je een stichting of initiatief, meld het ons en we bekijken of het er tussen past.

Meld een initiatief aan
Stichting

Vitale Waddenkust

In de regio van de Vitale Waddenkust (van Oude Leije tot Lauwersoog) gebeurt veel. Allemaal projecten en plannen die op zichzelf al parels zijn – terp fan de Takomst bij Blije, Holwerd aan Zee, Fiskershúskes Paesens-Moddergat, de terp van Hegebeintum en ga zo maar door. Wat er in het gebied ontbreekt is verbinding van al die parels tot een prachtig kralensnoer. Pas door verbinding ontstaat een nog grotere meerwaarde voor het gebied. Een gebied waar we als inwoners trots op kunnen zijn!

Lees alles over de Vitale Waddenkust op de volgende website.

Samenwerkingsverband

De Nacht van het Wad

Nacht van het Wad is een langlopend project waarbij uiteenlopende evenementen worden georganiseerd langs de waddenkust. Denk bijvoorbeeld aan nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, vaartochten, lezingen en workshops.

Lees alles over De nacht van het Wad op de volgende website.

Vereniging

De Waddenvereniging

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Dat doen we door sterk in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. Wij kunnen ons werk alleen doen met de steun van leden en donateurs.

Lees alles over de Waddenvereniging op de volgende website.

Vereniging

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door 35.000 leden! Met zijn allen beschermen we de natuur in de mooiste provincie van Nederland.

Lees alles over It Fryske Gea op de volgende website.