Doarpsbelang Hallum e.o.

Doarpsbelang Hallum zet zich in voor een goed leefklimaat in Hallum en is spreekbuis voor het dorp voor diverse lokale en regionale overheden.

De vereniging Doarpsbelang Hallum behartigt de belangen van het dorp Hallum in de meest ruime zin. Doarpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met de scholen en de kerken. Daarnaast heeft Doarpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp met de gemeente en de provincie. Het bestuur van Doarpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Hoe informeer Doarpsbelang?

Om inwoners en andere geïnteresseerden te informeren over Hallum, haar voorzieningen en activiteiten heeft Doarpsbelang Hallum de mooie website HallumOnline.nl en een Facebook-pagina. Daarnaast brengt Doarpsbelang zo nu en dan een nieuwsbrief uit. Ook houdt Doarpsbelang contact met het dorp door af en toe te publiceren op het huis aan huis verspreide "gele briefje". Doarpsbelang maakt ook gebruik van de digitale informatieschermen in Hallum om dorpsgenoten te informeren. 

Klik hier om de laatste nieuwsbrief te lezen of voorgaande edities te bekijken. Klik hier om je aan te melden voor deze nieuwsbrieven.

Bestuur Doarpsbelang Hallum

Bestuursleden:

 • Sieta van der Woude, voorzitter
 • Vacant, secretaris
  • Bereikbaar op: n.n.b.
 • Eise Verbeek, penningmeester
 • Marjan Schraa, algemeen bestuurslid, (tijdelijk afwezig)
 • Jelle Bremer, algemeen bestuurslid
 • Mattie van der Meer, algemeen bestuurslid
 • Joke Talsma, algemeen bestuurslid
 • Vacant, algemeen lid

Secretariaat

Bankrekening

 • NL55 RABO 0340 8014 84
 • Ten name van Doarpsbilang Hallum e.o.

Ik word lid!

Draag je Hallum ook een warm hart toe en wil je zorgen dat wij ons werk kunnen blijven doen? Steun dan het Doarpsbelang Hallum, voor maar € 12,- per jaar ben je lid van de vereniging.

Via deze pagina kun je, je online aanmelden voor een lidmaatschap: Lid worden

Je kunt je ook opgeven door onderstaand opgaveformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat of te e-mailen naar doarpsbelang@hallumonline.nl. Je kunt ook contact zoeken met één van de bestuursleden, zij helpen je graag verder. Uiteraard kun je bij hen ook al jouw vragen en/ of opmerkingen kwijt.

Let op: één lidmaatschap per huisadres is al voldoende en hoeft niet per persoon aangemeld te worden.