Doarpsbelang Hallum e.o.

Doarpsbelang Hallum e.o. zet zich in voor een goed leefklimaat in Hallum en is spreekbuis voor het dorp voor diverse lokale en regionale overheden.

Bestuursleden:

  • Sieta van der Woude, voorzitter
  • Marijke Zegers, secretaris
  • Eise Verbeek, penningmeester
  • Marjan Schraa, algemeen lid
  • Jelle Bremer, algemeen lid
  • Mattie van der Meer, algemeen lid
  • Gerk Vellema, algemeen lid
  • Joke Talsma, algemeen lid

Secretariaat

Bankrekening

  • NL55 RABO 0340 8014 84
  • Ten name van Doarpsbilang Hallum e.o.

Ik word lid!

Draag je Hallum ook een warm hart toe, steun dan het Doarpsbelang. Voor maar € 7,50 per jaar ben je al lid.

Je kunt je opgeven door onderstaand opgaveformulier in te vullen en in te leveren bij het secretariaat of opsturen naar doarpsbelanghallum@gmail.com. Je kunt ook even contact zoeken met één van de bestuursleden, zij helpen je graag verder. Uiteraard kun je daar ook al jouw vragen en/of opmerkingen kwijt.