Bezienswaardigheden

De teksten op deze pagina zijn afkomstig van Wikipedia en Plaatsengids.nl. Graag nodigen wij Hallumers uit om een eigen tekst te schrijven voor deze pagina. Je kunt je hiervoor melden bij onze redactie via het contactformulier.

Sint Maartenskerk

De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Sint Maartenskerk (Kerkpad 1) was oorspronkelijk gewijd aan Martinus van Tours. Het romanogotische schip met spitsboogvensters uit de 13e eeuw heeft een noordelijke aanbouw met muurfragmenten van tufsteen (12e eeuw) en een dakruiter, de zogeheten lytse toer. De zuidelijke aanbouw (15e eeuw) is later ingericht als grafkapel en consistoriekamer. In de 18e eeuw kreeg de kerk steunberen. In 1806 is de in 1804 ingestorte zadeldaktoren herbouwd, met een ingesnoerde spits. In de toren hangt een klok uit 1542 van klokkengieters Geert van Wou en Johan ter Steghe en een kleinere klok uit 1648 van Jacob Noteman. De 14e-eeuwse vijfzijdige koorsluiting is in 1865 vernieuwd naar een ontwerp van B. Gelders.

In de kerk bevinden zich drie overhuifde herenbanken uit de 17e eeuw, een preekstoel uit 1773 gemaakt door Willem Groeneveld met snijwerk van Dirk Embderveld en rouwborden voor Gijsbert Arendsma van Idsinga (1760) en voor grietman van Wymbritseradeel Duco Martena van Burmania (1775). Het orgel uit 1811 is gemaakt door Albertus van Gruisen en is in 1871 uitgebreid door Willem Hardorff. Het verving een orgel van Albertus Antoni Hinsz dat in 1804 bij het instorten van de toren en de westgevel verloren ging. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Mariëngaarde (PGM) Hallum.

Kloosterpoldermolen

Molen Genezareth of Kloosterpoldermolen (Trekweg 8), een maalvaardige grondzeiler, staat ongeveer drie kilometer ten zuidoosten van Hallum aan de Hallumertrekvaart. Hij is in 1850 gebouwd voor de bemaling van de polder Genezareth, die ook Kloostermolenpolder wordt genoemd. Sinds 1976 is de molen eigendom van Stichting De Fryske Mole. In 2006 is de molen door Wetterskip Fryslân aangewezen als reservegemaal in geval van wateroverlast. In 2011 is door de destijds nieuwe bewoner van de naastgelegen woning - voormalig tolhuis en kroeg 'De Laatste Stuiver' - bijna alle beplanting gekapt, waardoor de molen weer prachtig in het landschap functioneert. De molen is te bezichtigen als hij draait.

Rijksmonumenten
Hallum heeft 18 rijksmonumenten. Een overzicht van alle rijksmonumenten in Hallum is te bekijken op Wikipedia.

Het Noarderleech

De Waddenzeedijk bij Hallum is op de zondagmiddag een populaire plek om uit te waaien. Doordeweeks is het er een stuk minder "druk". Achter de zeedijk ligt natuurgebied Het Noarderleech.

Het is de plek waar in 2006 tientallen paarden werden gered toen ze werden verrast door het wassende zeewater. De verhoogde ringdobben waar de paarden destijds een veilig heenkomen op zochten liggen er nu weer bij zoals het hoort. Destijds was de wereld te klein. Het nieuws over de gestrande paarden ging viraal. Alle grote nieuwszenders pikten het op. Ringdobben zijn drinkplaatsen voor het vee. Het water in de drinkplaatsen is lichtbrak maar desondanks goed drinkbaar voor het vee.

Vanaf de uitkijktoren bij kunstwerf Het Lage Noorden is dat prachtig te zien. Net als het monumentale kunstwerk "De Tempel" van Ids Willemsma.

Rijksmonumenten

Hallum heeft 18 rijksmonumenten. Een overzicht van alle rijksmonumenten in Hallum is te bekijken op Wikipedia.