Hallumer Doarpskeamer

De Hallumer Doarpskeamer is een plek waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten en een praatje kunnen maken. Samenkomen in de Doarpskeamer leidt tot verbinding binnen het dorp en zorgt ervoor dat niemand alleen thuis hoeft te zitten.

Onder het genot van koffie, thee, glaasje fris of kop soep kan men een krantje lezen en verder is er de gelegenheid een spelletje te doen, zoals rummikuppen, sjoelen, scrabbel, kaartspelen of een keer met een groep bingospelen.

Koffie, thee of fris is in de opstartfase gratis voor iedereen.

De Hallumer Doarpskeamer is gevestigd in de Hellemazaal van het MFC “It Trefpunt” en is bereikbaar via de ingang van de bibliotheek Hallum, direct naast het MFC. De doarpskeamer is iedere woensdagmiddag open van 14.30 – 17.00 uur. De opzet is eenvoudig en informeel. Opgave van deelname is niet nodig, bezoekers kunnen vrij inlopen en iedereen is welkom.

Opstartfase

Momenteel zijn we nog aan het opstarten met de doarpskeamer en dit wordt georganiseerd door de Doarpsomtinkers. Nog niet iedereen heeft de weg gevonden naar de doarpskeamer en alles moet nog een beetje wennen.

Wees welkom, want de Hallumer doarpskeamer is voor iedereen, jong en oud.

Het plan is om na de opstartfase de mogelijkheid te bieden om aan het eind van de middag samen een broodje te eten c.q. het doarpsmiel opnieuw vorm te geven.

De doarpskeamer biedt meer

De Hallumer Doarpskeamer biedt ook de mogelijkheid om passend en begeleid vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Zij worden opgenomen in de groep van vrijwilligers en daar waar nodig begeleid door een professional (sociaal werker van de welzijnsorganisatie).

De Hallumer Doarpskeamer biedt tevens de mogelijkheid voor organisaties om hun diensten via een mobiele stand te etaleren. Of het incidenteel houden van een inloopspreekuur c.q. het houden van een laagdrempelige lezing, waarbij we denken aan:

  • de doarpsomtinkers;
  • dorpsbelang Hallum;
  • de wijk– en dorpen coördinator van de gemeente;
  • de wijkagent;
  • een sociaal werker van gebiedsteam en/of welzijnsorganisatie;
  • een vertegenwoordiger van de thuiszorgorganisaties;
  • een vertegenwoordiger van Wonen Noordwest Friesland;
  • de Bibliotheek Noord Fryslân;
  • Humanitas;
  • overige.

Hoe werkt het?

Onze gastvrouwen heten u en jou van harte welkom in de doarpskeamer. De doarpskeamer is voor iedereen gratis en momenteel is koffie, thee en fris ook nog gratis. Aanmelden is ook niet nodig en de ingang is via de biblitheek, rechts van het MFC It Trefpunt.

Samen maken we er een gezellige middag van!

Lukt het nou niet om zelfstandig naar de doarpkeamer toe te komen, dan bestaat de mogelijkheid dat u met de auto wordt opgehaald door een vrijwiliger. Meld het bij de doarpsomtinkers en dan wordt er een chauffeur geregeld. Ook voor andere vragen over de doarpskeamer zijn de doarpsomtinkers bereikbaar op de volgende telefoonnummers.

De doarpsomtinkers zijn:

E-mail:  omtinkershallum@gmail.com