Doarpsomtinken

It Hallumer doarpsmiel in het Trefpunt

Elke eerste vrijdag van de maand samen koken en eten, om op deze manier met andere dorpsgenoten in contact te komen. We beginnen vanaf 17.00 uur met inloop (eventueel koffie of thee), en dan wordt begonnen met het voorbereiden van de maaltijd. Het is de bedoeling dat iedereen meewerkt, tafel dekken, helpen met koken, afwassen, opruimen, enz. Dit zijn juist de dingen die ervoor zorgen dat je elkaar (beter) leert kennen. Iedereen is van harte welkom. Graag opgeven uiterlijk op de woensdag voorafgaande aan de 1ste vrijdag van de maand bij Aleksandr 06 86135030 of Joke 06 13820291 of via de e-mail hallum.doarpsmiel@gmail.com.
Er zijn al veel positieve reacties ontvangen!

 

Duofiets

Maak een ritje op de duofiets! Een fiets voor alle dorpsgenoten die minder valide zijn, maar graag lekker buiten op de fiets een ritje willen maken. De vrijwilligers die zich hebben opgegeven als fietsmaatje spreken dan af om samen (kostenloos) een blokje om te gaan. Geniet van de natuur en de frisse lucht. 

Als u graag met een vrijwilliger een eindje wilt fietsen, kunt u dit doorgeven aan een van de coördinatoren Ricky Visser, 06 20649388 of Jitze Russchen, 06 23435070 of 0518 431794. Zij regelen dan een vrijwilliger die samen met u een fietstochtje maakt.

De duofiets kan door vrijwilligers gebruikt worden ten behoeve van dorpsgenoten die wel willen fietsen maar dat om diverse redenen niet (meer) zelfstandig kunnen. Samen met een vrijwilliger kunnen deze mensen toch een tochtje maken. 

 

De Doarpsomtinkers helpen u graag!
Zou u het fijn vinden wanneer er eens iemand langs komt voor een praatje, een spelletje te spelen, een wandelingetje, een boodschapje of iets dergelijks? Heeft u moeite met papierwerk of bent u zelf niet in staat om bijvoorbeeld de zolder op te ruimen?
Als er niemand is die u kan helpen met dit soort zaken, kunt u contact opnemen met de doarpsomtinkers. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

 

Wie zijn de Doarpsomtinkers?

Doarpsomtinkers zijn bewoners die optreden als schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en de mensen die wel een keer een ander willen helpen.

Wie zijn de Doarpshelpers?

Dat zijn bewoners (jong en oud) die zich hebben opgegeven om een ander te helpen. Dat kan op allerlei manieren. De één is op afroep beschikbaar voor een praktische klus. Een ander gaat deel uitmaken van een groepje die iemand helpt, die thuis een zieke of gehandicapte verzorgt.

Iedereen kan meedoen! Alle hulp kan welkom zijn!

Denk aan iets waar u goed in bent. Denk aan wat je leuk vindt om te doen.Bijvoorbeeld met iemand wandelen, helpen met vervoer, taalles geven, helpen met de computer, kleine klussen in en rondom huis, zoals een lampje indraaien, cv bijvullen, heg knippen, grasmaaien enz.

Hoe werkt het?

Een bewoner met een vraag kan de doarpsomtinker bellen of mailen. Deze denkt mee in het vinden van een oplossing.Ook een professionele hulpverlener kan de doarpsomtinker bellen. De doarpsomtinker pakt de vraag zelf op of begeleidt de match tussen de vraag en de beschikbare doarpshelpers.
De doarpsomtinkers zijn:

Dirk Vis tel. 06 – 23342291
Renske Visser tel. 06 – 15464634                                                    

E-mail:  omtinkershallum@gmail.com

==============================

Voor het onderhouden van een kleine tuin van iemand die zelf niet de mogelijkheden en middelen heeft om dit te doen, zoeken we een vrijwilliger met groene vingers. Aanmelden kan via de e-mail of telefonisch bij een van de doarpsomtinkers.

==============================

Er zijn al ruim 25 doarpshelpers actief. Deze vrijwilligers zetten zich in op diverse manieren: helpen bij computerproblemen, boodschappen doen, langskomen voor een praatje, tuin op orde maken, kleine klusjes in huis, stoep sneeuwvrij maken, vervoer naar ziekenhuis, enz.Heeft u een klusje of behoefte aan een praatje of kent u iemand die daar voor in aanmerking komt, omdat diegene zelf geen netwerk heeft? Meld het bij de doarpsomtinkers en we zoeken samen naar een oplossing!