Doarpsbelang Hallum

Doarpsbelang Hallum e.o. zet zich in voor een goed leefklimaat in Hallum en is spreekbuis voor het dorp voor diverse lokale en regionale overheden.

Bestuursleden:

 • Sieta van der Woude, voorzitter
  • Bereikbaar op: 06-20423356
 • Margrete Odgaard, secretariaat
  • Bereikbaar op: 
 • Eise Verbeek, penningmeester
  • Bereikbaar op: 06-11095223
 • Jelle Bremer, algemeen lid
 • Mattie van der Meer, algemeen lid
 • Joke Talsma, algemeen lid
 • Sydo Jansma, algemeen bestuurslid
 • Vacant, algemeen lid 
 • (maximaal 9 bestuursleden)

Secretariaat


Naar overzicht