S.V. Wykels Hallum

Als voetbalclub in Hallum staan we midden in de maatschappij en bieden we jong en oud de gelegenheid om op zaterdag in teamverband te voetballen. We hopen dat al onze leden met respect voor hun eigen teamgenoten én voor hun tegenstanders het veld opgaan. Alleen dan kan voetbal echt ontspanning bieden aan iedereen.

sv Wykels Hallum heeft zich als doel gesteld om een vereniging te zijn die sociaal en maatschappelijk betrokken is in het dorp Hallum. Leden moeten zich welkom en thuis voelen bij de club. In haar ambitie wil sv Wykels Hallum een vereniging zijn waar plezier en respect voor elkaar de absolute pijlers zijn. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij steeds z’n best doet en zijn of haar kwaliteiten steeds maximaal inzet. Bij de jeugdafdeling van de vereniging staat het ontwikkelen en het opleiden voorop. Elk lid is anders, de één heeft meer kwaliteiten dan de ander. Daar moet steeds, ook onderling, begrip en respect voor zijn. Trainers en leiders benaderen alle leden op dezelfde wijze. Er mag geen onderscheid zijn. Dit vanuit de wetenschap dat wanneer elk lid zich vanuit zijn of haar kwaliteiten ontwikkelt de vereniging als geheel dan beter wordt.

Jeugdvoetbal

De jeugdafdeling streeft ernaar om iedere jeugdspeler op zijn eigen niveau te laten voetballen, waardoor iedere jeugdspeler plezier in het voetballen heeft, zich sportief en sociaal goed kan ontwikkelen en dus in de breedte beter kan worden. De wedstrijden en trainingen van de jeugdafdeling worden begeleid door een enthousiaste groep (betaalde) jeugdtrainers en vrijwilligers die als leider willen fungeren.

Seniorenvoetbal

Met vier seniorenteams op de zaterdagmiddag is Wykels Hallum een stabiele vereniging in de regio. Het eerste team komt uit in de 3e Klasse B van de KNVB en wordt getraind door Max Houttuin. 

Vrouwenvoetbal

Dankzij een enthousiaste groep van ongeveer 20 dames onder leiding van trainer Arend Doldersum is het gelukt om het vrouwenvoetbal bij Wykels Hallum weer op de kaart te zetten. Wij staan altijd open voor nieuwe aanwinsten voor de vrijdagavond competitie. Dames vanaf 18 jaar kunnen meespelen.

De combinatie van onderlinge gezelligheid en enthousiaste inzet maakt het een succes. Maar bovenal is voetbal een leuke teamsport, gezond, gezellig en sociaal.

Activiteitencommissie

Op de foto achter van links naar rechts:

Mentje Bremer, tel. 06-47550472

Rick Louwerens, tel. 06-30738676

Voor van links naar rechts:

Patty Louwerens, tel. 06-18275910

Tietie Niemarkt (contactpersoon), tel. 06-36084109

 

E-mailadres: Activiteitencommissie@wykelshallum.info

Hoofdbestuur

Voorzitter &  Accommodatiezaken:
Sjouke Havinga, tel: 06-53466843

 

Secretaris:

Pietrix Flapper, tel: 06-15688958

e-mail: secretaris@wykelshallum.info

 

Penningmeester:

Saakje Krikke, tel. 06-13780229

e-mail: penningmeester@wykelshallum.info

 

PR & Communicatie:

Bennie Bosma, tel: 06-12932194

e-mail: prcommissie@wykelshallum.info

 

Voetbaltechnische zaken:

Renze Vellema, tel: 06-13121135

e-mail: technischecommissie@wykelshallum.info

 

Kantinebeheer:

Willem Hellema, tel. 06-24991747

 

Wedstrijdsecretariaat:

Janny Brouwer, tel: 06-10843887;

e-mail: wedstrijdsecretariaat@wykelshallum.info

Jeugdcommissie

Op de foto van links naar rechts:

Jan Koolhof

Alie Soepboer-Regnerus

Attie Kuiken

Else Rixt Prins

Michael Huizenga

Simon Groeneveld

Siemen Weidenaar

 

E-mailadres:jeugd@wykelshallum.info

PR-commissie

Voor de PR van onze club wordt door meerdere mensen gezorgd. Website, Facebook, Instagram en een programmaboekje worden regelmatig van nieuws voorzien. Twee clubfotografen zorgen voor het beeldmateriaal, bij thuiswedstrijden van het eerste elftal ontvangen we onze gasten in de bestuurskamer. Daarnaast wordt er af en toe een presentatiegids of flyer uitgebracht. De mensen die dit allemaal mogelijk maken vormen onze PR-commissie.

Sieta van der Woude (presentatiegids)

Bennie Bosma (website, Facebook en programmaboekje)

Tietie Niemarkt (Facebook)

Hille Oppedijk (gastheer bij thuiswedstrijden)

Simon Hoekstra (contactpersoon Voetbalnoord)

Tsjerk Grasman (Facebook)

Cor Fennema (fotograaf)

Willem Hellema (Instagram)

Riek Muijen (fotograaf)

Timo de Haan (scorebord)

Project Bruisend Hart Hallum van start met aanpak voetbalvelden Wykels Hallum

RTV NOF = Verrassend Dichtbij! De Streekomroep voor Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.

Sponsorcommissie

Op de foto van links naar rechts:

Sieger-Sjoerd de Vries, tel. 06-19510101

Cor Fennema, tel. 06-22395873

Monique Kuiphof, tel. 06-28543098

Ludo de Vries, tel. 06-51754947

E-mailadres:

sponsors@wykelshallum.info

Foto's & Video's


Naar overzicht