De Hallumer Ondernemers Club (HOC)

Hallum is een klein én tegelijkertijd bedrijvig dorp. De Hallumer Ondernemers Club (HOC) kent zo’n 80 leden. Dat is – in een dorp met nog geen 2.700 inwoners – een zeer respectabel aantal.

De Hallumer Ondernemers Club heeft de volgende doelstellingen:

 • Het behartigen van de belangen van de Hallumer ondernemers
 • Het versterken van de onderlinge band tussen de leden
 • Het fungeren als aanspreekpunt tussen de gemeente en andere overheidsinstellingen
 • Het verzorgen van voorlichtingsavonden en het geven van informatie
 • Het onderling uitwisselen van kennis en organiseren van bedrijfsbezoeken
 • Het aanbieden van een zakelijk netwerk

Leden kunnen zijn ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, ZZP’ers en rechtspersonen. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat zij een binding met Hallum en directe omgeving hebben. De vereniging heeft momenteel ongeveer 80 leden en bestaat uit verschillende beroepsgroepen, die ook zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur. De volgende beroepsgroepen worden onderscheiden: industrie, vrije beroepen, zakelijke dienstverlening, ZZP’ers, nijverheid, winkeliers en landbouwers.

Meer over de HOC

 • Projecten

  Projecten waar de Hallumer Ondernemers Club recent een rol heeft gespeeld of nog speelt:

  • De ontwikkeling van de Doniaweg
  • De aanleg van glasvezel voor de Doniaweg en het “buitengebied”
  • Het behoud van ons plaatselijk openluchtzwembad in Hallum
  • Het ontwikkelen en aansturen van het project “Bruisend hart van Hallum”
  • Het indienen van een zienswijze betreffende Natura 2000 gebied het Noorderleech
 • Bestuur

  Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Gerrit Hellema (voorzitter) eigenaar/fabrikant van Hellema Hallum BV
  • Gerrit Veldhuis (penningmeester) eigenaar tandartsenpraktijk Veldhuis BV
  • Ieke Baukje Anema (secretaris) eigenaar Stal Anema
  • Fetsje Kramer, algemeen lid, mede eigenaar Kramers Grienwurk Hallum
  • Hinke de Vries, algemeen lid, Loonbedrijf Jan de Vries
  • Jan Piet de Jager, algemeen lid, eigenaar administratiekantoor Admin Agras BV
 • Activiteiten en lidmaatschap

  Om inhoud te geven aan de geformuleerde doelstellingen vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

  • Voorlichtingsavonden
  • Bedrijfsbezoeken
  • Organiseren gezellige avonden
  • Cursussen en excursies
  • Overleg met de gemeente
  • Website en nieuwsbrief (via de mail)

  De kosten van het lidmaatschap bedragen € 70,- per jaar, het eerste jaar het aantrekkelijke tarief van € 50,-. Voor vragen en of opmerkingen kunt u het beste een mail sturen naar Jan Piet de Jager: janpiet@adminagras.nl