Hallumer Ondernemers Club


Hallum is een klein én tegelijkertijd bedrijvig dorp. De Hallumer Ondernemers Club (HOC) kent zo’n 65 leden. Dat is – in een dorp met nog geen 3.000 inwoners – een zeer respectabel aantal.

De Hallumer Ondernemers Club heeft de volgende doelstellingen:

Projecten waar de Hallumer Ondernemers Club recent een rol heeft gespeeld of nog speelt:

Leden kunnen zijn ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, ZZP’ers en rechtspersonen. Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat zij een binding met Hallum en directe omgeving hebben. De vereniging heeft momenteel ongeveer 80 leden en bestaat uit verschillende beroepsgroepen, die ook zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn in het bestuur. De volgende beroepsgroepen worden onderscheiden: industrie, vrije beroepen, zakelijke dienstverlening, ZZP’ers, nijverheid, winkeliers en landbouwers.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Gerrit Hellema (voorzitter) eigenaar/fabrikant van Hellema Hallum BV
Gerrit Veldhuis (penningmeester) eigenaar tandartsenpraktijk Veldhuis BV
Ieke Baukje Anema (secretaris)  eigenaar Stal Anema
Fetsje Kramer, algemeen lid, mede eigenaar Kramers Grienwurk Hallum
Hinke de Vries, algemeen lid, Loonbedrijf Jan de Vries
Jan Piet de Jager, algemeen lid, eigenaar administratiekantoor Admin Agras BV

Om inhoud te geven aan de geformuleerde doelstellingen vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 70,- per jaar, het eerste jaar het aantrekkelijke tarief van € 50,-. Voor vragen en of opmerkingen kunt u het beste een mail sturen naar Jan Piet de Jager: janpiet@adminagras.nl