Doarpstún Hallum

In Hallum is een kleine groep inwoners begin 2023 voorzichtig begonnen met het maken van plannen voor het realiseren van een Doarpstún. Deze tuin is bedoeld voor de inwoners van het dorp Hallum. De Doarpstún wordt opgericht vanuit de mienskip-gedachte. Dat wil zeggen dat de groene voorziening wordt gerealiseerd voor én door de inwoners van het dorp Hallum; we doen het ‘mei en foar elkoar’. De Doarpstún gaat naar verwachting positief bijdragen aan onder meer de onderlinge verbinding, sociale ontmoetingen en het bevorderen van een gezond en duurzaam leefklimaat. Samen werken we aan een gezonde leefomgeving. In de Doarpstún is er voor iedereen ruimte om op zijn of haar eigen manier bij te dragen. Iedereen die wil meedoen, kan meedoen. Wie niet daadwerkelijk met de handen in de aarde kan wroeten, plukt alsnog de vruchten en groenten van dit duurzame initiatief.

In onze samenleving wordt duurzaamheid een steeds belangrijker begrip. We worden ons meer en meer bewust dat we onze ecologische voetafdruk zelf kunnen verkleinen. Met elkaar zijn we in staat om in onze eigen voedselvoorziening te voorzien, zoals we dat vroeger ook deden. Boontjes hoeven niet uit Marokko te worden ingevlogen en groenten hoeven niet heel het jaar rond beschikbaar te zijn. Er moet om die reden ruimte komen voor het volgen van het lokale ritme van de natuur. Door samen dat ritme te volgen in een gezamenlijke Doarpstún dragen we niet alleen bij aan een beter klimaat. We dragen ook bij aan de sociale en lokale verbinding, betrokkenheid bij elkaar en het bevorderen van het leefklimaat in en rondom Hallum. De enorme inflatie, en daarmee de stijging van de voedselprijzen en het toenemende aantal mensen dat bij de Voedselbank komt, geeft de doorslag om een Doarpstún te realiseren; met én voor bewoners.

Nieuws

vrijdag 22 september 2023

Doarpstún Hallum

Agenda

01jun 15:00 - 18:00

Opening Doarpstún Hallum


Naar overzicht