CBS It Fundamint

De school is gehuisvest in een vrij nieuw gebouw en staat aan de rand van het dorp tussen de Grienedyk en de Offingaweg. Er gaan ongeveer 220 kinderen naar de school, die verdeeld zijn over 9 groepen.

De naam van de school geeft al aan dat zij graag samen met de ouder(s) en/of verzorgers(s) een fundament willen leggen voor het leven van de leerlingen in de maatschappij. De school vindt het belangrijk om in het onderwijs zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van elk kind.

It Fundamint is van alle onderwijsgemakken voorzien. De school heeft ruime leslokalen, een speellokaal, een grote middenruimte en een verdieping met ruimte voor handenarbeid. In drie kleuterlokalen zijn speelzolders gemaakt.  Rond de school is een grote tuin en een groot plein aangelegd met diverse speelmogelijkheden. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar. Een goede sfeer op het plein en binnen de school heeft prioriteit. Het programma van de basisschool is heel breed. Naast lezen, taal en rekenen komen de kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs ruimschoots aan de orde. Ook de sportieve en creatieve kanten van kinderen worden ontwikkeld. Het gaat dus niet alleen om de verstandelijke ontwikkeling, ook allerlei emotionele en motorische aspecten krijgen de aandacht. 

Foto's & Video's

It Fundamint 2021


Naar overzicht