Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum

Beste mensen,

De meest actuele informatie over de activiteiten in onze gemeente staat nu ook op deze site en wordt wekelijks aangevuld.

We hopen dat u zondags onze kerkdiensten wilt bijwonen, maar het bekijken/beluisteren van de diensten in De Hoeksteen en de Sint Maartenkerk is ook mogelijk door gebruik te maken van Kerkdienstgemist. De opname begint op zondagochtend meestal ca. 15 minuten voordat de dienst begint. Terugkijken van een dienst die eerder is geweest is ook mogelijk.

Mocht u verder nog suggesties hebben voor aanvullingen of verbeteringen stuur dan een reactie naar onze electronische brievenbus: websitepgm@gmail.com

Vriendelijke groet,

Redactie website PGM

Liana Hiemstra en Bennie Bosma

Agenda

06mrt 19:45 - 00:00

Aan de Stamtafel

10apr 19:45 - 00:00

Aan de Stamtafel

Beleidsplan PGM 2023

In het hart staat onze missie, het hart van ons kerk-zijn: Troch de leafde fan God (daar begint het allemaal mee, dat is wat ons drijft) foar elkoar en mei elkoar. Der wurdt de wrâld better fan. We leven niet voor onszelf, niet op onszelf, maar in verbinding met God en met elkaar. Binnen én buiten de kerk.

Dit beleidsdocument is een document voor op tafel, niet voor in de la. Het is gereedschap om zo praktisch mogelijk gebruikt te worden. Zowel bij waar we op dit moment mee bezig zijn, als bij het ontwikkelen van nieuwe doelen, taken en plannen. Leg het op tafel bij elke vergadering, van welke geleding of commissie dan ook. Maak het je eigen en laat het je helpen de goede vragen te stellen.

Waar zijn we mee bezig? Waarom doen we wat we doen, en is dat nog om de goede redenen? In welke hoek zitten we vooral, en welke hoek blijft misschien wel onderbelicht? Hoe kan het completer? Zijn er dingen waar we heel druk mee zijn die eigenlijk helemaal niet bij de kern van ons kerk zijn horen? En hoe zijn we bezig, welke bouwstenen gebruiken we? Wat blijven we doen en moet daar iets aan veranderd, wat schrappen we, waar liggen nieuwe mogelijkheden?

Bijzondere gebeurtenissen

Hier staan bijzondere gebeurtenissen vermeld, waar we extra aandacht aan gaan besteden.

De klim van de Kilimanjaro door Hanna Bremer.

Ze vertelt hier zelf wat over!

De Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika beklimmen. “Hoe dan?” vraag ik me dagelijks af sinds dit op mijn planning staat. Maar ik ga deze uitdaging aan met heel mijn hart en ziel! Mijn hart gaat ook uit naar de projecten van Compassion, de organisatie van deze bijzondere reis.

Compassion is een organisatie die in 27 landen wereldwijd werkt via lokale kerken aan armoedebestrijding met als missie: Kinderen bevrijden van armoede in Jezus’ naam. 

De kinderen die in een Compassion-project zitten worden voorzien van de basisbehoeften van een kind. Kijk voor meer informatie op www.compassion.nl

In januari 2024 ga ik met een groep (ondernemers) de uitdaging aan om de top van de Kilimanjaro te bereiken. Daarnaast gaan we in deze reis projecten van Compassion bezoeken om te zien welk verschil we met elkaar maken. Met deze uitdaging voor ons hopen wij per persoon € 10.000 op te halen voor de waardevolle projecten van Compassion.

Vind ik deze reis spannend? Ja! Gelukkig mag ik weten dat God met mij mee gaat! Bovendien bedenk ik me dat de kinderen, de gezinnen, die daar leven voor nog veel grotere uitdagingen komen te staan in hun leven. En juist voor hen wil ik me inzetten, zodat zij de kans krijgen op een beter bestaan. Dat ik op deze manier een steentje bij mag dragen aan het mooie, hoopvolle werk van Compassion zie ik als een zegen.

“Geen berg is te hoog, geen dal te diep. U maakt alles nieuw.”

Lieve groet, Hanna Bremer 

 

Inmiddels is Hanna Bremer vertrokken op haar reis. We wensen haar veel sterkte en geluk. Wie weet stuurt ze na haar reis nog wel een verhaaltje over haar reis.

Contactgegevens

Op deze pagina vind je de contactgegevens van de Protestantse gemeente Mariëngaarde (PGM) in Hallum.

Adresgegevens kerkgebouwen

De Hoeksteen
Langebuorren 4
9074 CE Hallum


Sint Maartenkerk
Kerkpad 1
9074 BX Hallum


Coördinator kosters en gebruik kerkgebouwen

Thijs en Bea Bolhuis
Tel. 0518-432091
E-mail: thijsbolhuis@msn.com


Postadres

Postbus 12
9074 ZL Hallum


Scriba

Alie de Vries
E-mail: scriba@pgm-hallum.nl


Webmaster

E-mail: websitepgm@gmail.com

 

Pastores:

ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers, 0158-419979, E-mail: jvandenboogaardbongers@gmail.com
Johan Helfferich (kerkelijk werker), 0518-421250, E-mail: johan.helfferich@planet.nl


Kerkenraad
Voorzitter: Janneke Hoogerbrug-Vogelij, 0518-431158, j.vogelij@hetnet.nl

Jeugdteam
Het jeugdteam coördineert het jeugdwerk. Contactadres: jeugdteam@pgm-hallum.nl


Diaconie
De diakenen zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg. Dat kan zowel praktische als financiële hulp zijn.
Voorzitter: Anneke Luehof, 0518-431156, a.luehof1964@gmail.com

Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en van de gebouwen.

Kerkelijk bureau
Bij het kerkelijk bureau kunt u berichten van geboorte, overlijden, verhuizing of uitschrijving
doorgeven. Dat kan via ledenadministratie@pgm-hallum.nl, of via het postbusadres van de kerk.


Tsjerkepraat
Tsjerkepraat is het kerkblad van onze gemeente dat 10x per jaar verschijnt. Kopij kunt u insturen
via tsjerkepraat@gmail.com


Zondagsgroet
Elke week verschijnt er een zondagsgroet met informatie over de kerkdienst en over eventuele
andere actuele zaken. Op zondagmorgen wordt deze op papier uitgereikt, maar op de vrijdag ervoor wordt hij digitaal verstuurd naar iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld. Kopij voor de zondagsgroet kan voor vrijdag 12.00 uur opgestuurd worden naar zondagsgroet@gmail.com

Beheer begraafplaatsen
De PGM heeft 2 begraafplaatsen in beheer: die in Hallum (Kerkpad 1) en die in Hijum.
Beheerder Hallum: Theo Hoogerbrug, 0518-431158, t.hoogerbrug@hetnet.nl
Beheerder Hijum: Pietie Pollema???
 

Diaconie

Voorzitter : Anneke Luehof

Tel: 0518-431156

Email: diaconie@pgm-hallum.nl

Rekeningnummer: NL77 RABO 0340804386   (Voor giften en gaven)

 

De diakenen zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg. Dat kan zowel praktische als financiële hulp zijn.

Jeugdnieuws van de PGM

Bij de protestantse gemeente Mariëngaarde is er ook voor kinderen en jongeren genoeg te beleven. Van de allerkleinsten tot onze pubers, iedereen is van harte welkom!

Het jeugdteam coördineert het jeugdwerk. Contactadres: jeugdteam@pgm-hallum.nl

Oppasdienst

Elke zondag is er tijdens de dienst oppas voor kinderen tot 4 jaar in de groene zaal van De Hoeksteen.
 

Bernetsjinst "De Reinboge"

Elke zondag is er voor alle kinderen van de basisschool Bernetsjinst. Vanuit de kerkdienst gaan we dan naar onze eigen ruimte voor een Bijbelverhaal en om iets te doen bij dat verhaal. We vinden het superfijn als jullie er zijn op zondagmorgen!
 

12+ Kerk

Kom elke eerste zondag van de maand naar onze 12+-kerk! Dat is een eigen viering voor jongeren
van 12 jaar en ouder. Die viering is tegelijk met de gewone kerkdienst. Is de gewone kerkdienst in
de Hoeksteen, dan is de 12+viering in de Koarte Gaarde (Sint Maarten), en andersom. Na een
rondje opwarmen rond de pingpongtafel gaan we aan de slag met een thema.


Yn ‘e Mix, voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.


Kom één keer in de maand op zondagavond naar Yn ‘e Mix! Je vindt er gezelligheid en ruimte voor
een goed gesprek over leven en geloven. Elke keer hebben we een thema, dat aansluit bij jullie
leefwereld of bij wat er speelt in de wereld. Yn ‘e Mix is altijd op zondagavond, om 19.00 uur in de
Koarte Gaarde (Sint Maartenkerk).

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden in een van onze twee gebouwen gehouden. De Sint Maartenkerk is de grote kerk met de begraafplaats eromheen. De Hoeksteen is een kleiner gebouw aan de Langebuorren. Beide gebouwen zijn eigendom van de Protestantse gemeente Mariëngaarde.

zondag 18 februari in De Hoeksteen

9.30 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Binnenlands diaconaat; 2. Eredienst/kerkmuziek

Ouderling van dienst Johan Deli/muzikale begeleiding Thom de Boer

Koffiedrinken na de dienst (rode groep, aanspreekpunt Marian Frankena)

Klik hier voor de liturgie

 

zondag 25 februari in De Hoeksteen

9.30 u. Johan Helfferich; Bernetsjinst groep 1 t/m 8

Coll.: 1. Missionair werk; 2. Kerk

Ouderling van dienst: Doetie Dijkstra / muzikale begeleiding: Martin Stavleu

 

zondag 3 maart in De Hoeksteen - Kerk & schooldienst

Thema: ‘Ik heb jou nodig!’

10.00 u. ds. Jeannette v.d. Boogaard-Bongers. 12+ kerk

Coll.: 1. Zending Libanon; 2. Orgelfonds

Ouderling van dienst: Wiger Hellema / muzikale begeleiding: Henk Leo Deuzeman

Pastoraat

Bij de protestantse gemeente Mariëngaarde zijn enkele pastores in dienst die voorgaan in onze erediensten en ook veel contact onderhouden met de gemeenteleden.

Wie graag eens een gesprek wil met één van hen kan altijd even contact opnemen.
 

Predikant

ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers
Tel. 0518-419979
E-mail: jvandenboogaardbongers@gmail.com


Kerkelijk werker

dhr. Johan Helfferich
Tel. 0518-421250
E-mail: johan.helfferich@planet.nl

 

Uitreiking doopsteentjes

Aan het eind van het kerkelijk jaar staan we stil bij de belangrijke gebeurtenissen in ons menselijke leven. De geboorte van een kind en het overlijden van een dierbare. Van de dienst bij de uitreiking van de geboorte-steentjes maakte onze fotograaf Leo op den Kelder bijgaande foto-impressie.


Naar overzicht