woensdag 28 december 2022

Blij met cheque voor het Doarpsmiel

2022-12-27 23:40:15

De overhandiging van een cheque van 190 euro gaf de gezellige kerstmiddag op 21 december in de doarpskeamer een extra feestelijk tintje!

De ondernemers Irene en Tony van Fidesta Woonzorgcomplex Offingaburg zochten voor hun energietoeslag een bestemming die ten goede zou komen aan de Hallumer dorpsgemeenschap.

Met plezier hebben de doarpsomtinkers hen geholpen – dat is tenslotte hun taak - en hen een zo goed mogelijk advies gegeven.

De eerste 190 euro vond zijn weg naar het project van doarpsbelang. De resterende € 190,- wilde men heel graag besteden aan de organisatie van het doarpsmiel. Om het met deze financiële injectie mogelijk te maken dat de eigen bijdrage voor de maaltijd zo lang mogelijk op 5 euro per persoon kan blijven. Want door de kostprijs zo laag mogelijk te houden hopen de organisatoren dat de prijs in ieder geval geen belemmering is om aan te schuiven.

Het succes van het doarpsmiel op de 3e woensdag van de maand en de overweldigende belangstelling voor deze kerstmaaltijd is reden om te kijken of het mogelijk is, om in plaats van één keer per maand, naar twee keer per maand het doarpsmiel te organiseren.

Wie dit initiatief steunt en net als bovengenoemde ondernemers ook (een deel van) de energietoeslag wil schenken of hier ideeën over heeft: van harte welkom!

De doarpsomtinkers fan Hallum


Naar overzicht