Door Het Lage Noorden opdinsdag 7 mei 2024

Expositie Anno Dijkstra

2024-05-07 11:24:08

Van 19 mei tot en met 09 juni exposeert Anno Dijkstra zijn werk 'gezichten die niets voor mij betekenen'.

Anno Dijkstra creëert een levensecht portret van een willekeurige voorbijganger en plaatst dit in de openbare ruimte.

Hij baseert zich daarbij op alle informatie die openlijk te verkrijgen is over die willekeurige burger. U kunt het zijn---wat zou u ervan vinden?

Dijkstra maakt het beeld met alle zorg die goede kunst kenmerkt. Met de hand een beeld van een persoon maken eist dat de kunstenaar zijn eigen tijd, ambacht-schap en toewijding geeft. Het maken is een intiem proces dat hopelijk het aankijken van de echte persoon evenaart.


Naar overzicht