Uitgelicht
woensdag 30 juni 2021

Koekefretter 2020

2021-07-03 00:50:31

Elk jaar wordt een dorpsbewoner van Hallum in het zonnetje gezet die in het afgelopen jaar of jaren van betekenis is geweest voor het dorp en zich daarvoor met ziel en zaligheid heeft ingezet.

Normaal gesproken reikt het Dorpsbelang de "Koekefretter fan it ier" uit bij de nieuwjaarsreceptie in het Trefpunt. Helaas kon dat dit jaar om de welbekende redenen niet doorgaan. Er is toen besloten om de "Koekefretter" en de bijbehorende eer te gaan bezorgen en thuis een verrassingsbezoek af te leggen. 

Dit jaar is Siebe Post "Koekefretter fan it ier" geworden. 

Voorzitter van Doarpsbelang Hallum Sieta v.d. Woude haalde aan wat Siebe Post allemaal al voor Hallum heeft betekend. En dat is nogal wat. Sinds 1980 tot nu heeft Siebe Post verschillende (bestuurs) functies/vrijwilligerswerk gedaan, op kerkelijk gebied (zondagschoolbegeleider, kerkrentmeester, gebouwencommissie), bij sportverenigingen (kaatsvereniging, leider, trainer en alweer meer dan 8 jaar voorzitter van voetbalvereniging Wykels Hallum), bij de school (penningmeester), bij Stichting Sportvelden, maar ook was hij lid van de feestcommissie en initiator van het Walking footbal in de regio. Ook op het sociale vlak is hij actief als schuldhulpverlener. Momenteel is Post één van de drijvende krachten van Stichting Bruisend Hart. Daarnaast houdt hij zich bezig met Vitale Waddenkust, wat natuurlijk niet alleen belangrijk is voor Hallum, maar ook voor de regio. Siebe Post kreeg de ereprijs uit handen van dorpsbelang voorzitter Sieta v.d. Woude en voor zijn vrouw Hiltje waren er bloemen, want achter Siebe staat natuurlijk een stille kracht.


Naar overzicht