1 Nieuwsberichten

Door Doarpsbelang Hallum woensdag 9 augustus 2023

Start aanleggen rotonde

Dit jaar start de provincie met de werkzaamheden aan het kruispunt Doniaweg – N357 in Hallum. Dat is nodig omdat verkeer op het kruispunt vooral tijdens de spits vanaf de zijwegen niet goed...