1 Nieuwsberichten

Door Doarpsbelang Hallum maandag 5 februari 2024

Update Geldautomaat Trefpunt

Geldmaat vervangt de komende tijd 60% van de automaten door een nieuwere versie. In Hallum is dat nu aan de beurt. Doarpsbelang Hallum heeft geïnformeerd waarom dit zo lang duurde.