Uitgelicht
Door Doarpsbelang Hallum opwoensdag 9 augustus 2023

Start aanleggen rotonde

2023-09-25 23:54:44

Dit jaar start de provincie met de werkzaamheden aan het kruispunt Doniaweg – N357 in Hallum. Dat is nodig omdat verkeer op het kruispunt vooral tijdens de spits vanaf de zijwegen niet goed door kan rijden. Fietsers voelen zich daarnaast regelmatig onveilig door de snelheid van het verkeer op de provinciale weg.

Wat gaan we doen?

We gaan het kruispunt vervangen door een rotonde. Door het aanleggen van een rotonde verbetert de doorstroming vanaf de Doniaweg. Daarnaast zorgt de rotonde ervoor dat het verkeer langzamer gaat rijden. De situatie wordt hierdoor overzichtelijker. Daardoor voelt de fietsoversteek veiliger.

Werkzaamheden zijn al gestart

We zijn al gestart met het verleggen van een aantal kabels en leidingen. Een aantal kabels en leidingen kunnen we nog niet verleggen, dat pakt de aannemer straks op tijdens de werkzaamheden.

Planning

Schot Infra BV is de aannemer die deze werkzaamheden voor ons gaat uitvoeren. We verwachten dat de aannemer in september kan starten met de werkzaamheden. Een van de eerste werkzaamheden zal het aanleggen van tijdelijke wegen zijn. Deze tijdelijk wegen lopen over de parallelweg en over het parkeerterrein van autobedrijf Helema. Het dorp zelf is tijdelijk bereikbaar via de Lunistate aan de zuidkant en de Offingweg aan de noordkant. Hierdoor komt het kruispunt vrij van verkeer en kunnen we daar veilig bouwen. Fietsers en voetgangers krijgen een eigen rijstrook naast deze tijdelijke wegen. Overig verkeer kan tijdens de werkzaamheden niet over de parallelweg rijden. De bushalte verplaatsen we tijdelijk naar de aansluiting Griene Dyk / Offingaweg.

Digitale nieuwsbrief

Uit duurzaamheidsoverwegingen en het vlot kunnen verspreiden van actueel nieuws gaan we na deze nieuwsbrief over op een digitale versie van de nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief op www.fryslan.frl/n357-doniaweg-hallum. Heeft u geen e-mailadres, maar wilt u wel graag op de hoogte blijven? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer hieronder om een papieren nieuwsbrief aan te vragen.

Meer informatie

Voor alle informatie kunt u kijken op www.fryslan.frl/n357-doniaweg-hallum. Hierop wordt de meest recente informatie geplaatst. Voor alle andere vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.


Naar overzicht