Door Kaatsvereniging Hallum opvrijdag 12 mei 2023

Winnaars Sippie Zittema Kaatspartij

2023-05-12 13:57:43

De kop is eraf!

Afgelopen zondag stond de Sippie Zittema Partij op het programma. Om 10:00 uur was de start voor maar liefst 33 kinderen en om 13:00 uur mochten ook 24 senioren los nadat ze hun eigen lotje hadden getrokken. De voorspellingen leken niet zo best, maar wat hebben we het getroffen met het weer. 

Met de hele dag een veld vol mensen, mooi weer en spannende partijen kunnen we zeker wel spreken van een geslaagde openingspartij!

Prijswinnaars:

Kabouters
1e prijs: Berber de Vries en Brend Kuiphof
2e prijs: Xavi Post en Laura Hoekstra

Welpen
1e prijs: Marco Mast en Sian Post
2e prijs: Hendrik Hoekstra en Redmer van Dijk

Pupillen / Schooljeugd
1e prijs: Gerhard Steeman en Wesley Slager
2e prijs: Elbrich Wijbenga en Yfke Huizinga

Senioren
1e prijs: Hâns de Vries, Sieb Tjepkema en Sjouke Havinga
2e prijs: Justin de Vries, Daniël Groen en Nynke Marije Adema
3e prijs: Pieter Uildersma, Saakje Krikke en Arjen Hoekstra


Naar overzicht