Uitgelicht
Door Doarpsbelang Hallum opvrijdag 17 maart 2023

Feestelijke oplevering Terpen en Wierden in Hallum

2023-03-19 15:53:22

Het project Terpen en Wierden in Hallum is feestelijk opgeleverd. Rondom de kerk in Hallum is een mooi plan gerealiseerd, met nieuwe woningen een unieke tuinmuur en een boomgaard. Daar hebben meerdere partijen jarenlang aan gewerkt.

Donderdag 16 maart werd de oplevering van dit project gevierd. Een feestelijk moment. Dit werd met de hele buurt gedaan, de gemeente en de bedrijven die aan dit project hebben gewerkt. Na het welkomstwoord en een aantal korte toespraken, werd er op de terp symbolisch een perenboom geplant.

Brede samenwerking

De herinrichting is onderdeel van het project Terpen- en Wierdenland, dat Wonen Noordwest Friesland in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslan, dorpsbelang, landschapsbeheer Friesland en het Waddenfonds in Hallum heeft gerealiseerd. In het plan is de radiaalstructuur van de terp versterkt wat het zicht op de kerk ten goede komt. 

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland heeft Lautenbag Architectuur een plan gemaakt voor 10 nieuwe huurwoningen op de terp bij de kerk. Bouwbedrijf Kolthof is de bouwer van deze woningen aan de Kleine Streek, de Grote Streek en het Kerkpad. “It wie in hiel aventoer want je bouwe op in terp, dus je krije te meitsjen argeology. Dat wie bêst wol spannend. Mar wy binne hiel grutsk op it einresultaat”, zegt Peter Geertsma, ontwikkelaar bij Wonen Noordwest Friesland. 

Twee woningen zijn levensloopgeschikt

Deze woningen beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De overige acht woningen zijn geschikt voor 1 á 2 personen. Deze woningen zijn voorzien van twee slaapkamers op de verdieping. Alle woningen zijn energiezuinig en duurzaam.

Naast de nieuwe woningen is ook de gehele inrichting van het openbare terrein aangepast. Er zijn nieuwe voetpaden aangelegd, de openbare verlichting is vervangen en er is meer groen aan de omgeving toegevoegd. Een groot project met impact op de buurt. “Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag, maar ik wil hier nooit meer weg. Het is ideaal wonen hier”, vertelt bewoner Koos Pex.

Bron: RTV NOF | Lisa Taekema

Feestelijke oplevering Wierden en Terpen in Hallum

RTV NOF = Verrassend Dichtbij! De Streekomroep voor Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Naar overzicht