Door s.v. Havot opvrijdag 6 oktober 2023

Algemene Ledenvergadering 18 oktober

2023-12-12 01:07:01

Op woensdag 18 oktober houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum: 18 oktober
Tijd: 20:00
Locatie: MFC Trefpunt in Hallum

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2022 & Extra ALV 2023
 4. Financiën
  • Kascommissie
  • Begroting
  • Sponsoring
 5. Bestuurssamenstelling
  • Penningmeester: Ingrid haar termijn loopt ten einde. Jochum Stienstra is verkiesbaar.
  • Secretaris: Willem heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Is nog vacant
   Kandidaten kunnen zich tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering melden bij
   het bestuur
 6. Eindejaarstoernooi
 7. Rondvraag

Tot de 18e!


Naar overzicht