dinsdag 27 december 2022

Idee of plan? Vraag subsidie aan!

2022-12-21 12:38:15
plan aanvraag subsidie overleg flipover fondsen

Wij van Doarpsbelang Hallum juichen nieuwe initiatieven, activiteiten, plannen en ideeën altijd toe. Loop jij nou met een mooi idee of plan rond en weet je niet waar te beginnen, wij kunnen je helpen en wegwijs bieden in het land van subsidies en andere mogelijkheden. Of misschien staan er al activiteiten voor het voorjaar op de agenda? In dat geval willen we je op de hoogte brengen van de subsidiemogelijkheden die er zijn in Fryslân. Je kunt voor vele soorten activiteiten een bijdrage ontvangen namelijk. En dat is altijd welkom!

Hieronder vind je een aantal subsidies en fondsen voor het ondersteunen van activiteiten gericht op het vergroten van de leefbaarheid. Zijn er vragen over projecten op het gebied van energie, wonen, duurzaamheid of verbouwing met betrekking tot het dorpshuis of dorp, neem dan contact met ons op of Doarpswurk Fryslân.

Leefbaarheid

Fûns Lok op ien
Projectvoorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van het fonds (kwetsbare doelgroepen, discriminatie, participatie, zorg) en die invloed hebben op provinciale schaal in Fryslân, kunnen een beroep doen op het ‘Fûns Lok op ien’. In de periode 2020-2023 kunnen maatschappelijke organisaties een bijdrage aanvragen van maximaal 20.000 euro.

Iepen Mienskipsfûns
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. In 2023 is de eerste openstelling voor aanvragen van 16 januari t/m 2 februari (tweede tender 24 april t/m 11 mei).

Mienskip en Bedriuw yn ferbining
De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen. De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Vier de vrijheid (informatie binnenkort op www.fryslan.frl)
De provincie Fryslân stelt via het Iepen Mienskipsfûns 75.000 euro beschikbaar voor speciale vieringen van Bevrijdingsdag in dorpen. Het gaat om activiteiten die de saamhorigheid in het dorp vergroten, waar breed draagvlak voor is en waar jongeren bij betrokken zijn. De speciale subsidieregeling heet ‘Vier de vrijheid’. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Budget Lokale Innovaties
Het Waddenfonds investeert in projecten die de samenleving in het Waddengebied vitaal houden. De subsidieregeling ‘Budget Lokale Innovaties’ (BLI) is voor kleinschalige vernieuwende projecten die de leefbaarheid bevorderen, de kwaliteit van het Waddengebied versterken en die bijdragen aan nieuwe of versterking van bestaande netwerken.
U kunt maximaal 50.000 euro aanvragen. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project. De minimale subsidiebijdrage is 5.000 euro. U kunt tussen 11 januari 2022 en 27 januari 2023 een aanvraag indienen. Daarna vanaf maart 2023 weer.

Buurtfonds: met je buurt de winter door
Met het Postcode Loterij Buurtfonds is het mogelijk om financiering aan te vragen, zodat buurtbewoners elkaar deze winter blijven ontmoeten en zich gezamenlijk blijven inzetten voor hun buurt. Door de hoge energieprijzen komen buurtprojecten en -activiteiten echter onder druk te staan. Maatschappelijke organisaties kunnen van 8 november tot en met 28 februari 2023 een (extra) aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro.

Stichting DOEN
Aanvragen voor initiatieven binnen het programma Sociaal Ondernemen en Inclusie en voor creatieve initiatieven in Nederland, kunt u doen via het VriendenLoterijFonds.

Activiteiten voor jongeren

Kattendijkedrucker
U kunt aanvragen indienen tussen de 500 en 1500 euro die een bijdrage leveren aan steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein. De stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.

Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Richt zich op kinderen, sporten en bewegen. Speelplekken realiseren en opknappen.

Janivo Stichting
Biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tussen de 0 en 30 jaar. Op het gebied van kunst, maatschappij en wetenschappelijk onderzoek.

Kunst en Cultuur

BPD Cultuurfonds
Levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlaken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, natuur & landschap en kunst in de openbare ruimte.

Coöperatiefonds Rabobank
Met het Coöperatiefonds ondersteunt de Rabobank verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven, die de lokale leefomgeving in de provincie Fryslân verbeteren. Het fonds is regionaal georganiseerd.

Lang Leve Kunst Fonds
Voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.

Natuur

Cultuurfonds Moestuinenregeling
Met de ‘moestuinenregeling’ wil het Cultuurfonds de veelzijdigheid van de historische moestuin onder de aandacht brengen van een breed publiek en de benutting van de moestuin stimuleren: De moestuin als plek ter lering en vermaak. Aanvragen indienen kan tot 9 januari 2023.

Projectaanvraag GroenDoen Fonds
Heb je een goed idee om jouw lokale omgeving een stuk groener te maken? Wil je bijvoorbeeld samen met andere natuurliefhebbers een boomgaard aanleggen? Of heb je met een groep vrijwilligers een plan voor de aanleg van een dorpspark of minibos? Dan kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage tussen de 500 en 5000 euro vanuit het GroenDoen Fonds!

Disclaimer

Bovenstaande lijst is een selectie, de informatie is afkomstig van de diverse websites.


Naar overzicht