1 Nieuwsberichten

Door Toanielferiening Hallum donderdag 1 februari 2024

Kaartferkeap fan start!

Op 15, 16 en 17 maart 2024 spilet Toanielferiening 'Foar ús Wille' Hallum it komyske en fermaaklike blijspul: PAK DE KOFFER MAR WER ÚT, LEAVE!