Recreatie in Hallum

Om te recreëren kunt u ook in de buurt blijven. Hallum beschikt namelijk over een geweldig openluchtzwembad De Sawn Stjerren waar jong en oud zich in de zomerperiode prima kunnen vermaken. Naast het zwembad heeft Hallum een uniek hoenderpark met speeltuintje voor de kinderen. Dit wordt geheel door vrijwilligers gerund.
Hallum beschikt over vele sportverenigingen: Voetbalvereniging Wykels-Hallum, Tennisvereniging Hallum, Gymnastiekvereniging Turnlust, Kaatsvereniging Hallum

De haven in het dorp komt u uit op de Dokkumer Ee in Bartlehiem. Via de Elfstedenvaarroute kunt u over het water o.a. naar Leeuwarden of Dokkum varen (of schaatsen). Voor een goede verzorgde overnachting kunt u in Hallum terecht bij B&B Bij de Buurvrouw. Hallum is een prima uitvalbasis om Noordoost Fryslân te ontdekken en te beleven!

Zoek u rust en ruimte dan is een bezoek aan het buitendijkse natuurgebied It Noarderleech zeker waard. Het Kweldercentrum Noarderleech van It Fryske Gea is een prima uitvalsbasis voor het maken van lange wandelingen, boeiende excursies en mooie wadlooptochten. Een ontmoetingsplek voor verhalen en belevenissen uit het kwelderland en rustplaats voor fietsers langs de dijk. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving samenkomen. Even binnen kijken om buiten meer te zien, dat is het idee.   

 


MFC het Trefpunt

Het multifunctioneel Centrum het Trefpunt is een ontmoetingsplaats voor veel verenigingen en clubs.
U kunt in een prettige omgeving vergaderen of feesten organiseren. In overleg met de beheerder zijn er vele mogelijkheden! Voor meer informatie kijkt u op www.trefpunthallum.nl.


Onderwijs

Op het gebied van onderwijs heeft Hallum veel te bieden. Er zijn twee basisscholen, een peuterspeelzaal en een professionele buitenschoolse kinderopvang. In de directe omgeving zijn ook mogelijkheden voor voortgezet en hoger onderwijs. 
 

OBS Op 'e Dobbe

‘Op ‘e Dobbe' is de openbare basisschool. In een veilig klimaat wordt gewerkt aan goede prestaties.
U bent op afspraak van harte welkom om kennis te maken. Onze website: www.opedobbe.nl

 

CBS It Fundamint

CBS It Fundamint is een school waar christelijk basisonderwijs wordt gegeven. De school is gehuisvest in een vrij nieuw gebouw en staat aan de rand van het dorp tussen de Grienedyk en de Offingaweg. De school vindt het belangrijk om in het onderwijs zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van elk kind. Voor meer informatie kijk op www.itfundamint.nl.
 

Wonen met zorg en thuiszorg in Hallum


Idesta is een zorginstelling op het gebied van zorg en leefomgeving in dorp en wijk. Idesta heeft een concept ontwikkeld met als onderdelen:

Idesta biedt een totaalpakket van wonen met zorg, verpleging, thuiszorg en welzijn aan ouderen, dit op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB), vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).  Maar ook biedt het een betaalconcept (cafetariamodel) voor extra zorg zoals een boodschappendienst, tuinonderhoud, schoonmaakdiensten en individuele ondersteuning bij activiteiten. Idesta realiseert dit onder andere dichtbij de klanten in de buurt waar zij altijd gewoond en geleefd hebben, en werkt samen met anderen die ook actief zijn in die buurt. De persoonlijke levenssfeer van de zorgnemer stellen we voorop; Idesta vindt het belangrijk dat haar zorgnemers zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.

In 2015 is in Hallum, Doarpshiem Hallum (Offingaburg) gerealiseerd. Dit zijn woningen voor mensen met een zorgbehoefte. Het Doarpshiem is in een relatief korte periode volledig bewoond en daarmee blijkt Idesta in een behoefte te voorzienen. Per 1 januari 2016 gaat Idesta ook wijkverpleegkundige zorg (voorheen thuiszorg en huishoudelijke hulp) aanbieden, vanuit doarpshiem Hallum. 
Voor meer informatie over al onze zorgactiviteiten kunt u contact opnemen met Jolanda Heeringa (06-20177896). Voor informatie van tuinonderhoud tot individuele ondersteuning bij activiteiten, kunt u contact opnemen met Petra van der Holst-Dol (06-20022244) of met ons secretariaat via telefoonnummer: 088-6666250. U kunt ook een bericht aan Idesta sturen via: info@idesta.nl


En.....

Hallum mag zich gelukkig prijzen met een tandartsenpraktijk, een huisarts met apotheek en een trainingscentrum met fysiotherapiemogelijkheden. Daarnaast vervullen kerken een maatschappelijke en religieuze rol in het dorp.

Huisartsenpraktijk Hallum
Telefoon: 0518-431232
Spoedlijn: 0518-432453
www.huisartsenferwerderadiel.nl

Tandartsenpraktijk Veldhuis
Telefoon: 0518-431500
www.veldhuistandartsen.nl  

Bewegingscentrum Hallum
Telefoon: 0518-431819
www.bewegingscentrumhallum.nl

Protestantse Gemeente Mariëngaarde Hallum
www.pgm-hallum.nl


Het weer in Hallum

Voor het huidige weer in Hallum klik hier.